-->
Hot!

O'NUN (SAV) IŞIĞINDA GENÇ SAHABİLER - ERKAM B. EBİ'L-ERKAM (ö. 55)ERKAM B. EBİ'L-ERKAM (ö. 55)

İslam'a ilk giren gençlerden biri olan Erkam'ın Safa Tepesi'nin yanındaki evi, Hz. Peygamber ve diğer müslümanlar için adeta bir karargah olmuştu. Hz. Peygambere sadakatle bağlanarak evini O (sav)'nun emrine verdi. Rasul-i Ekrem, İslam tarihinde "Dâru'l-Erkâm" diye anılacak olan bu evi tebliğ faaliyeti için çok elverişli bularak merkez haline getirdi. Allah Rasulü, ilk zamanlar insanları İslam'a gizlice bu evde davet eder, onlara ibadetleri burada öğretirdi. Müslümanlar, müşriklerin şerrinden korunmak için de bu evde gizlenirlerdi.


Henüz 17-18 yaşındaki bir gencin, Kabe'nin hemen yanıbaşındaki evini İslam davetine açabilmesi, onun ne denli cesur ve fedakâr bir genç olduğunu da göstermektedir.

0 Yorum:

Yorum Gönder