-->
Hot!

O'NUN (SAV) MUCiZELERiYüz otuz Sahabenin bereket ile tok olması

Başta Buharî ve Müslim , kütüb-ü sahiha beyan ediyorlar ki:


Abdurrahman ibn-i Ebî Bekr-i Sıddık der: Biz yüz otuz Sahabe , bir seferde Resulü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile beraberdik. Dört avuç miktarı olan bir sâ` ekmek için hamur yapıldı. Bir keçi dahi kesildi, pişirildi; yalnız ciğer ve böbrekleri kebap yapıldı. Kasem ederim, o kebaptan, yüz otuz Sahabe den herbirisine bir parça kesti, verdi. Sonra Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm pişmiş eti iki kâseye koydu. Biz umum umuz tok oluncaya kadar yedik; fazla kaldı. Ben fazlasını deveye yükledim. (Buharî, Hibe: 28, Et’ıme: 6; Müslim , Eşribe: 175; Müsned: 1:197, 198; es-Sâ’âtî, el-Fethü’r-Rabbânî: 22:55.)

0 Yorum:

Yorum Gönder