-->
Hot!

ÖĞÜT
iMAM-I GAZALİ'DEN ÖĞÜTLER


Öncelikle Hz.Muhammed[s.a.v]'in Hadis_i Şerifleri tüm nasihatçilerin nasihatlerin kaynağıdır.Nasihatı yapmak kolaydır.Zor olan onu kabul etmek ve onunla amel etmektir.


Bir HADİS_İ ŞERİF'te:"Allahu Teala'nın kulundan yüz çevirmesinin alameti;O kulun kendisine faydası olmayan şeylerle meşgul olmasıdır.Ve eğer bir kişinin ömründen bir saati yaratılış gayesi olan kulluk ve ibadet yapmaktan başka bir şey ile geçerse,onun hasret ve nedametinin uzaması elbette layıktır."buyurulur. Kırk yaşını geçmiş olan bir kimsenin hayrı,şerrine galip olmazsa Cehenneme hazırlansın.Bu nasihat dünya ehline kafidir. Bir HADİS'İ ŞERİF'te:"Dünyada kalacağın kadar dünyana çalış,Ahirette kalacağın kadar ahiretine çalış,Allah'a muhtaç olduğun kadar Allah için amel işle.Cehennem azabına dayanabileceğin kadar günah işle."buyuruluyor.


Bir HADİS_İ ŞERF'te:"İnsan;Allahu Teala'yı görür gibi ibadet etmelidir,her ne kadar sen O'nu göremiyorsan da o seni görüyor."buyuruluyor.


Allahu Teala;Her gün insanın kalbine "BENDEN BAŞKASI İLE NE YAPIYORSUN?Gaflet perdelerine bürünmüşsün,benden haberin yok."diye nida eder.


İnsanın tutunacağı Allah emirlerini,kaçınacağı nehilleri,öğrenecek kadar İLİM TAHSİL ETMESİ gerekir.Felsefeciler gibi,Amel etmeyi düşünmeksizin yalnızca ilim öğrenme...!


Çünkü:


Bir HADİS_İ ŞERİF'te:"Cidden insanların kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrayacak olanı;Allahu Teala'nın ilimden istifade ettiremediği,ilmi ile amil olmayan alimdir."buyuruluyor. Cüneyd_i Bağdadi Hz.'lerinin ashabı,O'nun vefatından sonra rüyalarında şöyle dediğini naklederler:


"O işaretler yok oldu,O ibareler kayboldu,O ilimler fena buldu ve o eserler tükendi.Bize hiçbirinin faydası olmadı.Ancak gecelerin içinde kılmış olduğum bir kaç rekatçık namazların faydası oldu."Bir şahıs bir çok kitap toplasa,yüzbin dini mesele öğrense,hiçbiri ile amel etmese,bu ilmin kendisine hiçbir faydası olmaz.İlmi ile amil olmak ve Amel_i Saliha işlemek gerekir.


Cüneyd_i Bağdadi Hz.'leri,40 sene yatsı namazı abdesti ile sabah namazı kıldı.30 sene sabahlara kadar ayakta Allahu Teala'yı zikretti.


İlim kafi gelecek ve amele ihtiyaç olmayacak olsa Allahu Teala gecenin yarısı geçtiğinde,herkes uykuda iken:"Var mı Zat_ı Ahadiyetime dönüp tövbe edici,var mı benden isteyici,var mı mağfiret dileyici?"buyurur.Bunun içindir ki Gece yarısından sonra TEHECCÜT NAMAZI kılmak ve seher vaktinde kıyam ve istiğfar etmek makbul olmuştur.


Üç ses vardır ki Allah(C.C.)onları sever.


Birincisi;horoz sesi,ikincisi;Kur'an okuyan ses,üçüncüsü;seher vaktinde istiğfar edenlerin sesleri.


Süfyan_ı Sevri Hz.'leri;

"Allahu Teala'nın bir rüzgarı vardır.Seher vakitlerindeki zikirleri ve istiğfarları yüklenir ve Allahu Teala'ya götürür."buyurmuştur.


Yine,Süfyan_ı Hz.'leri;"Gecenin ilk vakti bir duyurucu nida eder;'Dikkat,abidler kalksınlar'der.Abidler kalkarlar.Namaz kılarlar.Gece yarısında ikinci birisi nida eder;'Dikkat,dua ediciler kalksınlar'.Onlar da kalkarlar.Seher vaktine kadar namaz kılarlar.Seher vakti olunca üçüncü birisi nida eder;'Dikkat,istiğfar ediciler kalksınlar'der.Onlar da kalkarlar,istiğfar ederler.Şafak atınca son birisi nida eder;'Gafiller kalksınlar'der.Onlar da ölülerin kabirlerinden kalktıkları gibi yataklarından kalkarlar.


Lokman Aleyhisselam ise oğluna;"Yavrum,horoz senden daha akıllı olmasın,sen uykuda iken o,seher vaktinde Allah'ı zikreder."diye vasiyet etmiştir.


Hasan_i Basri Hz.'leri;"Amel ile ibadet etmeden cenneti istemek bir günahtır".Bir Hadis_i Kudsi'de;"Amel etmeden cennetimi isteyen,ne kadar hayası,utanması kıt bir kimsedir.Benim taatimde cimrilik eden kimseye Rahmetimle nasıl cömertlik ederim."buyurulmuştur. Hz.Muhammed Aleyhisselam;"Akıllı kimse nefsini alçaltan,ölümden sonrası için amel edendir.Ahmak ise nefsine ve hevasına tabi olup Allah'a karşı boş ümide kapılandır."buyurulmuştur.

0 Yorum:

Yorum Gönder