-->
Hot!

PEYGAMBERLiK VE MUCiZE
PEYGAMBERLİK VE MUCİZE


Mucize ne demektir:Mucize,aciz,güçsüz bırakan demektir.Peygamberler tarafından Allah'ın izni ile yardımıyla,peygamber olduklarını ispat etmek üzere gösterilen olağanüstü bir olaydır ki,insanlar aynı şartlar altında onun benzerini meydana getirmeye güç yetiremezler.


Mucizeler peygamberlere,kendilerininin Allah tarfından gönderildiğini ispat edebilmeleri için verilir.Bir tanıtma belgesi,bir kimlik kartı gibidir.Her önüne gelenin Peygamber olduğunu iddia edememesi için Peygamberlerin böyle bir mucize göstermesi lüzumludur.Peygamberlerimiz ve Mucizeleri:Peygamberlerimizin en büyük ve devamlı mucizesi Kur'an_ı kerim'dir.Çünkü o Allah Teala'nın kelamı(sözü)'dür.Hiç bir insanın ,onu bir tek satır tutan en küçük suresinin benzerini meydana getirmesi mümkün olmamıştır. Halbuki Peygamberlerimizin Peygamber oluncaya dek hiç okuyup yazmadığı herkesçe bilinmektedir.Okuyup yazması olmayan bir peygamberin kıyamete kadar gelecek bütün insanlara yetecek bir kitabı getirmesi elbette büyük bir mucizedir.


Peygamberimiz'den,Mekke'de iken bir mucize göstermesini istediler.Bulutsuz bir gecede ayın ikiye ayrıldığını gözleriyle gördüler.Parçalardan biri bir tepeden,diğeri bir başka tepenin üzerine geldi durdu.Bir zaman böyle kaldıktan sonra tekrar,insanların gözleri önünde birbirine yaklaştı ve birleşti. Peygamberimiz Hudeybiye seferinde iken,yolda ashabı susuz kaldı.Peygamberimize bir kap dolusu,bir içim su getirdiler.Parmaklarını onun içine daldırdı.Parmkalarından sular fışkırmaya başladı.Bin altıyüz kişiye ve hayvanlarına yetecek kadar su alındıktan sonra Peygamberimiz elini çekti.


Peygamberimizin,çok ağır yürüyen bir ata bindiği zaman,atın yarış edercesine sür'atlendiği anlatılmıştır.Cabir b.Abdullah'ın,babasından kalan borcunu ödeyebilmek için alacaklılardan beklemelerini istemesi ve onların da bekleyemeyiz demeleri üzerine,Peygamberimizin duasıyla hurmaların bereketlenmesi anlatılan mucizeler arasında yer almaktadır.Bunların dışında başta İsra ve Mirac olmak üzere Peygamberimizin daha pek çok mucizeleri vardır.

0 Yorum:

Yorum Gönder