-->
Hot!

O'NUN (SAV) EVLATLARI
O'NUN (SAV) EVLATLARIHz.Peygamber'in üçü oğlan,dördü kız olmak üzere yedi evladı olmuştur.İbrahim'den maada hepsi Hatice'den doğmuştur.

Erkek evlatları:

Kaasım,Abdullah ve İbrahim'dir.

Kız evlatları :

Zeynep,Rukiye,Ümmü Gülsüm ve Fatıma'dır.

Kaasım ile Abdullah bi'setten önce küçük çocukken vefat ettiler.Hz.Peygamber bunların ölümlerine çok müteessir oldu.Peygamberimizin bir künyesi de Ebü'l Kasım'dır.Yani Kaasım'ın babası Hz.Peygamber bu künyeden çok hoşlanırdı,bunda genç yaşta kaybettiği oğlunun ismi yadolunduğundan onunla müteselli olurdu.İbn'i Esir,Tıyb ve Tahir isimli diğer iki oğlu olduğunu,onları küçükken kaybettiğini yazar.Tıyb ve Tahir,Abdullah'ın lakabı diyenler de var.Hz.Peygamber,kalbindeki oğul sevgisine layık gördüğü Zeyd b.Harise'yi zevcesi Hatice'ye satın aldırmış,sonra onu azad ederek kendisine evlatlık edinmiştir.


Hz.Peygamber'in kızlarından hepsi büyümüşler ve onları kendi eliyle gelin etmiştir.Kızlarını hep münasipleriyle evlendirmişti.Yalnız bi'setinden sonra damatlarından biri bir müddet karşı safta kalmıştır.


Şöyle ki:


Kızlarının en büyüğü olan Zeyneb'i,Ebü'l_As b.Rebia b.Abd'i Şems'e verdi.Hicretten sonra Zeynep kocasıyla Mekke'de kaldı.O,hicret etmek istemişse de kocası bırakmamıştı.Ebü'l_As Bedir Harbinde esir düşenler arasında idi.Zeynep'i Medine'ye göndermek şartıyla serbest bırakıldı.Mekke'ye gidince kardeşi Kinane ile Zeynep'i Medine'ye babasının yanına gönderdi.Ancak müşrikler yolunu kesip geri döndürmek istemişler,hatta bir okla Zeynep'i devesinden düşürmüşlerlerdi.Hz.Peygamber de Zeynep'i Medine'ye getirmek için bir adam göndermişti,onun yardımıyla Zeynep Medine'ye babasının yanına gelmiştir.Sonra kocası müslüman olarak Medine'ye gelmiş ve Zeynep'i almıştır.


Kızlarından Rukiyye'yi ve Ümmü Gülsüm'ü amcası Ebu Leheb'in oğullarından Utbe ile Uteybe'ye vermiştir.İslamiyetten sonra bunların ikisi de kocalarından ayrılmıştır.Çünkü,Ebu Leheb'in islam düşmanlığı oğullarının karılarına,yani kendi gelinlerine karışacak kadar şiddetli idi.


Oğullarına:

-"Siz Muhammed'in kızlarından ayrılmazsanız,ben sizden ayrılırım",demişti.

Sonra Rukiyye ile Ümmü Gülsüm'ü sıra ile her ikisini de Hz. Osman nikah ile almıştır.Bundan dolayı Hz.Osman'a Zinnureyn denilmiştir.


Hz.Peygamber'in en küçük evladı Hz.Fatimetü'z_Zehra'dır.İslamiyette kadar evlenecek bir çağa gelmiş değildi.Onun için İslamiyetten sonra Hz.Ali ile evlenecektir.


Hz.Peygamber'in en sevgili evladı Hz.Fatimetü'Z_Zehra'dır.Bütün al_i Beyt,peygamber sülalesi onun neslindendir.Hz.Peygamber'in evlatları hepsi kendinden önce vefat etmişlerdir.Ancak Hz.Fatıma,Hz.Peygamber'in irtihalinden sonra bu alem_i faniden ayrılarak o mukaddes kaafileye iltihak etti.

0 Yorum:

Yorum Gönder