-->
Hot!

KUTLU iZDiVAC
KUTLU İZDİVAC


Nefise Hazret_i Muhammed'e gelerek aralarınada şöyle muhavele cereyan etti:

-"Ya Muhammed,seni tanırız.Mekke'de senin yaşında bekar delikanlı bulunmaz."

-"Dediğin doğru,izdivaç için maddi imkan lazım."

-"Güzel,ben sana bu masraflara lüzum kalamadan,cemal,mal,kemal mal sahibi birini bulursam razı olur musun?Ailesi de şerefli."

-"Kimdir bu kadın?"

-"Huveylid'in kızı Hatice."

Hatice pakize bir kadındı.Bu teklifi amcası ile müşavere ettikten sonra Hz.Muhammed kabul etti.Söz kesildi,düğün hazırlığı başladı.Hz.Muhammed o zaman yirmi beş yaşında idi.Hatice'nin yaşı ise kırka yakındı.

Nikah adet üzere Hatice'nin evinde akdolunacaktı.Nikah günü Hz.Muhammed amcası Hamza ile beraber Hatice'nin evine geldi.Kureyş'in diğer eşrafı,Mekke uluları da'vetli idiler.

Nikah akdi için lazım olan şeyler görüşüldü.Hz.MUHAMMED(500)altın mehir veriyordu.Hatice'nin tarafından Varaka b.Nevfel nikah akdine vekil idi.Hz.MUHAMMED tarafından da,amcası Ebu Talib akid işini idare ediyordu.Ebu Talib ayağa kalkarak şu sözleri söyledi:


-"Şükür ALLAH'a ki,bizi İbrahim zürriyetinden ve İsmail neslinden getirdi.Bizi Beyt-i Şerif'in bekçisi,Harem'in hizmetçisi ve halkın reisi kıldı.Bundan sonra asıl maksada gelince:


Kardeşim oğlu Muhammed b.Abdullah ile Kureyş'ten hangi cıvan mukaayese olunabilir?Haseb,neseb,akıl ve fazilet hep ondadır.Serveti azsa da,bunun ne ehemmiyeti var.Mal geçici bir şeydir.Aynı veçhille şeref ve şan sahibi olan kerimeniz Hatice'ye taliptir..."

Bundan sonra Hatice tarafınadn Varaka b.Nevfel kalakarak şöyle dedi:

-"Allahu Teala'ya hamd ü sena ederim ki,bizleri herkesten ziyade şeref ve faziletle mümtaz kıldı.Bilirsiniz ki,Hatice'nin babası ve anası Arapların ulularından ve reislerindendir.Sizin oğlunuz Muhammed de böyledir.Hiç kimse O'nun yüksek meziyet ve şerefini inkar edemez.Bu sebeple biz de O'nun ailesiyle sıhriyet kurmayı arzu ettik.Ey cemaat,şahid olunuz,ben Haşimilerden Abdullah oğlu Muhammed'e Huveylid'in kızı Hatice'yi nikah ettim."


Bundan sonra develer kesildi,davetlilere bir ziyafet çekildi.Hatice'nin birbirinden güzel cariyeleri dama çıkıp def çalarak şenlikle düğünü ilan ettiler ve eğlenceler yapıldı.


Bazıları Hatice'nin babası o zaman sağ olup da nikaha razı gelmediğini,sarhoşken razı gösterdiğini nikahın ertesi günü ayılınca bu işe hiddetlendiğini söylerse de böyle bir şey olmamıştır.Çünkü Hatice'nin babası bundan önce,Ficar Harbinde ölmüş bulunuyordu.Hatice'nin vekili Varaka b.Nevfel'di.

Artık Hazreti Muhammed'in hayatında yeni bir sayfa açılıyor.Pakize,ahlaklı,faziletli bir kadın olan Hatice ile saadet yuvası kurmak,aile reisi olarak temiz bir hayat geçirmek,başka bir emelleri yoktu.

0 Yorum:

Yorum Gönder