-->
Hot!

BiR BABA OLARAK PEYGAMBER (SAV)
BiR BABA OLARAK PEYGAMBER (SAV)


Hatice'nin evinde mesud bir hayat başlamıştı.Hatice şerefli bir ailenin faziletli bir kızı idi.Hazret_i Muhammed'in ailesi ise Kureyş eşrafındandı.Bu genç koca,gençlik heveslerine tabi olmak nedir;bilmiyordu.O,nezih ve afif bir hayat geçirmişti.Şimdi de bütün samimiyeti ile evine bağlı idi.Birbirlerini çok iyi anlayan bu eşler saadet içinde geçinip gidiyorlardı. Hazret_i Muhammed'in kavmi arasında itibari çok yüksekti.Temiz ve vefakarlı hareketleriyle herkesin takdirini kazanmıştı.Mekkeliler O'na Muhammedü'l_Emin adını vermişlerdi. Gerek aile hayatında ve gerekse cemiyet hayatında Hazret_i Muhammed'in faziletten ayrıldığı asla görülmemiştir.Bu mesud ailenin saadeti,doğan evlatları ile bir kat daha artmıştı.

0 Yorum:

Yorum Gönder