-->
Hot!

ŞAiR HASSAN SABiTiN DiLiNDE O' (SAV)


HADİS:
"Allah,gönderdiği bütün nebilere güzel ses ve güzel yüz lütfetmiştir.Sizin Peygamberinizi de güzel sesli ve güzel yüzlü göndermiştir."(İbn Said,1\376)
Cabir b.Semüre:
"Mehtaplı bir gecede Efendim'in yüzüne baktım.Andolsun ki onun yüzü mehtaptan daha güzel ve parlaktı."
İbn Abbas:
"Konuştuğu zaman parlak dişleri arasından sanki ışık süzülürdü."
Rebi binti Muavvez:
"Onu gördüğünüz anda güneşin üstünüze doğduğunu sanırdınız."
Enes b.Malik:
"Onun ellerinden yumuşak hiç bir ipek,onun kokusundan tatlı hiç bir koku tanımadım.Geceleri onun gelişi,mestedici kokusundan belli olurdu."
Cabir b.Semüre:
"Yürüdüğünüz yoldan az önce o geçmişse bunu,bıraktığı güzel kokudan anlardınız."
Eşi, Hz.AİŞE'ye:


"Bize Allah Resulü'nü anlat"dediklerinde,
Aişe şu cevabı verdi:


"Allah Resulü,şair Hassan b.Sabit'in şu mısralarında söylediği gibiydi:"Alnı belirince ıssız gecede
Parıldar,göklerden bir kandil gibi
Öğren o Resulü birkaç hecede
Kimseye benzemez Rabb'in Habibi;
Hakk'a doğruya bir ölçüdür o
Sapmışa sorarsan;"Bir öcüdür"


O, Peygamberimizin şairlerinden biri olan Hassan bir yerde de şöyle diyor son Resul için:"Ne göz gördü senden daha güzeli
Ne senden seçkini doğdu rahimden
Bütün noksanlardan arınmışsın sen
Sanki sana sormuş kudretin eli,
İsteğince olsun diye o beden"
Hassan bir yerde de şöyle anlatıyor Allah Resulünü:

"Sana benzer dolunay,fakat sen ondan aksın
Yüzün güzele candır,sen güzelden parlaksın
Ey varlığın gayesi,ey ruhların ışığı
Sana sevdalanmayan,olmaz gönül aşığı
Vücudun yakut,anber,misktir senin
Özün ilahi cevher,yüzün bir nurdur senin
Adem'in seçkin oğlu ,Havva'nın gül yavrusu
Sen,sonsuzluğa renksin,cennetlerin kokusu
Üç nur parıldar gökte:Güneş,yıldız,dolunay;
Sınırsız gönlün senin bu üç ışığa saray
İlimler yıldızların;akıl,güneş kalbinde
Dolunaysa,Tanrısal marifetlerdir sende
Önderim Kitabullah,kıble Kabe'dir bana
Dinim,dinler sultanı,yayılmıştır cihana
Şefaatçım Peygamber,varlığa o rehberdiir
Affedicim Yüce Rab,Allah;Allah Ekber'dir."

0 Yorum:

Yorum Gönder