-->
Hot!

O'NUN (SAV) SOYU HEP MÜ'MiNDi


Peygamberimizin ve bütün Peygamberlerin "aleyhisselam"babalarının ve analarının hiçbiri kafir değil,aşağı kimseler değildi.Bu sözümüzü isabet eden ayet_i kerime ve hadis_i şeriflerden bazıları şunlardır:


1)Kur'an_ı kerimden sonra en kıymetli,en doğru kitab olan(Buhari_yi şerif)deki bir hadis_i şerifde,Peygamberimiz buyurdu ki:"Her asırda,her zamanda yaşayan insanların en iyilerinden,seçilmişlerinden dünyaya getirildim"


2)Binlerce hadis kitaplarından ikinciliği kazanmış olan,İmam_ı Müslimin kitabındaki hadis_i şerifde "Allahü teala,İsmail"aleyhisselam"evladından,Kimane ismindeki kimseyi ve onun sülalesinden,Kureyş ismindeki zatı beğendi,seçti.Kureyş evladından da,Haşim oğullarını sevdi.Onlardan da,beni süzüp seçti"buyurdu.


3)Tirmüzinin bildirdiği hadis_i şerifde"Allahu teala,insanları yarttı.Beni insanların en iyi kısmından vücuda getirdi.Sonra,bu kısımlarından en iyisini Arabistanda yetiştirdi.Beni bunlardan vücuda getirdi.Sonra evlerden,ailelerden en iyilerini seçip,beni bunlardan meydana getirdi.O halde,benim ruhum ve cesedim,mahlukların en iyisidir.Benim silsilem,ecdadım en iyi insanlardır"buyurdu.


4)Kıymetli hadis alimlerinden Taberanının kitabında bir hadis_i şerifde"Allahu teala,her şeyi yoktan varetti.Her şey içinden insanları sevdi,kıymetlendirdi.İnsan içinden de seçtiklerini Arabistanda yerleştirdi.Arabistandaki seçilmişler arasından da,beni seçti.Beni,her zamandaki insanların seçilmişlerinde,en iyilerinde bulundurdu.O halde,Arabistanda bana bağlı olanları sevenler,benim için severler.Onlara düşmanlık edenler,bana düşmanlık etmiş olurlar"buyurulmuştur.Bu hadis_i şerif,(Mevahib_i ledünniyye)nin başımda da yazılıdır.


5)(Mevahib_i ledünniyye)de ve Zerkanının şehrinde diyor ki;Abdullah bin Abbasın"radıyallahü anhüma"bildirdiği hadis_i şerifde,(Benim dedelerimin hiçbiri zina yapmadı.Allahü teala,beni,tayyib,iyi babalardan,temiz analardan getirdi.Dedelerimden birinin iki oğlu olsaydı,ben bunların en hayırlısında,en iyisinde bulunurdum)buyuruldu.İslamiyetten önce Arabistanda zina çok olurdu.Bir kadın,bir kimse ile nice zaman metres olarak yaşar,sonra evlenirdi.[Kafirler şimdi de böyle yapıyorlar].Adem"aleyhisselam",öleceği zaman,oğlu Şist aleyhisselama dedi ki:(Yavrum!Bu alnında parlayan nur,son Peygamber olan Muhammed aleyhisselamın nurudur.Bu nuru,mümin,temiz ve afif hanımlara teslim et ve oğluna da böyle vasiyyet et!)Muhammed aleyhisselama gelinceye kadar,bütün babalar,oğullarına böyle tavsiye etti.Hepsi,bu vasiyyeti yerine getirip,en asil,en kibar kız ile evlendi.Nur,temiz alınlardan,temiz kadınlardan geçerek sahibine yetişti.Allahu teala,Tevbe suresinde,kafirlerin necs,pis olduğunu bildiriyor.Resulullah"sallallahu aleyhi vesellem"efendimiz,bütündedelerinin temiz olduğunu bildirdiğine göre,kafir olan Azerin,bu nura kavuşmaması,bunun için de İbrahim aleyhisselamın babası olmaması lazım gelir.Azer,İbrahim aleyhisselamın babasıdır demek,yukarıdaki hadis_i şeriflere inanmamak olur.

0 Yorum:

Yorum Gönder