-->
Hot!

O' (SAV)


Sual:


Zümer suresinin,30.ayetiyle,Peygamberimizin"sallallahu aleyhi ve sellem"öldüğü belli iken,hala kabir ziyareti ile şefa'at istemek olur mu?(Bütün şefa'atler Allah'ın izni iledir)ve(Ona,ancak Onun izin verdiği kimse şefa'at eder)ve(Şefa'at edicilerin şefa'ati onlara fayda vermez)ayetlerini okuduğumuz halde(Şefa'at ya Resulullah!)lafzı,şirkin en çirkini değil midir?


Cevap:


Bildirilen ayet_i kerimeler;şefa'at olmadığını değil,sadece Allah'ın izniyle ve onun izin verdiği kimse dahilinde şefa'atin yapılacağını anlatmaktadır.Zümer suresinin 44.ayet_i kerimesinde,(Kureyş kafirleri,putların kendilerine şefa'at edeceklerini söylüyor.Onlara söyleyin ki,Allahü teala'nın izni olmadan,hiç kimse şefa'at edemez)olarak tefsir edilmektedir.Putların,heykellerin şefa'at edemeyeceklerini bildiren ayet_i kerimeyi,Resulullaha"sallallahu aleyhi ve sellem"şefa'at etmesi için izin verilecek.O da,dilediği mü'minlere şefa'at edecektir.Bakara suresindeki ayet_el Kürsinin tefsiri de,böyle olduğunu bildirmektedir.


Müddessir suresinin 48.ayet_i kerimesi de,(Şefa'at etmelerine izin verilenler kafirlere şefa'at ederlerse,şefa'atleri onlara fayda vermez)demektedir.


Görülüyor ki,ayet_i kerimelerin hepsi,şefa'at etmek için,mü'minlere yardım etmek için izin verileceğini,kafirlere şefa'at edilemiyeceğini bildirmektedir.Resulullahın mü'minlere şefa'at edeceğini bildiren çeşitli hadis_i şerifler vardır:


*Hatib_i Bağdadinin bildirdiği hadis_i şerifde,(Ümmetimden,Ehl_i beytimi sevenlere şefa'at edeceğim)buyurulmaktadır.Sevmek yanlız lafla olmaz.!


*İmam_ı Ahmedin(Müsned)kitabında bildirilen hadisi_i şerifde,(Ümmetimden,büyük günah işleyenlere şefa'at edeceğim)buyurulmaktadır.


*Deylemi(Müsned)inde bildirilen hadis_i şerifde,(Eshabıma dil uzatanlardan başka,herkese şefa'at edebilirim)buyurulmaktadır.


Yine;*Deyleminin bildirdiği hadis_i şerifte,(Ümmetimden,nefsine zulmedenlere,nefslerine aldananlara şefa'at edeceğim)buyurulmaktadır.


*Hatib_i Bağdadinin bildirdiği hadis_i şerfte,(Ümmetimden,günahları çok olanlara şefa'at edeceğim)buyurulmaktadır.


*İbni Ebi Şeybenin bildirdiği hadis_i şerifte,(Kıyamet günü,mezardan önce çıkan ben olacağım ve en önce şefa'at eden ben olacağım)buyurulmaktadır.


*İmam_ı Müslimin bildirdiği hadis_i şerifte,(Kıyamet günü,en önce ben şefa'at edeceğim)buyurulmaktadır.


*(Şir'at_ül_islam)şerhi,28.sayfasındaki hadis_i şerifte,(Şefa'atime inanmayan,ona kavuşamaz)buyuruldu.


*Ahmed ibni Kemal efendinin 40hadisinin 8.hadis_i şerifinde,(Sünnetimi elinden kaçıran kimseye şefa'atim haram oldu)buyurulmaktadır.Yani,doğuşta malik olduğu imanını bırakana,müslüman olmayana şefa'at etmem buyuruldu.


*(Buhari)ve(Müslim) de ve(Sünen)kitaplarında bildirilen hadis_i şerifte,(Kabrimi ziyaret eden kimseye şefa'at etmek bana vacip oldu)buyurulmaktadır.


Ehl_i sünnet alimleri bildiriyor ki,kıyamet günü,her Peygamber şefa'at edecektir.Sonra şehitler,şefa'at edecektir.Sonra Kur'an_ı kerimi tecvid ile,teganni etmeden ve Allah rızası için okuyan hafızlar,küçük çocuklar şefa'at edecektir.Ayrıca çocukların cenaze namazını kılarken,(Ya Rabbi!Bu çocuğu şefa'atçi eyle!)diye okunacağı,bütün fıkıh kitaplarında yazılıdır.

0 Yorum:

Yorum Gönder