-->
Hot!

HZ.MUHAMMED'iN (SAV) ÜSTÜN YARADILIŞI


HZ.MUHAMMED'İN (sallahualeyhivesellem) ÜSTÜN YARADILIŞI:


Muhammed Aleyhissalatü Vesselam'a tam ve kusursuz tabi olabilmek için,onu tam ve kusursuz sevmek lazımdır.Tam ve olgun sevginin alameti de,onun düşmanlarını düşman bilmektir.Şeri'atini beğenmeyenleri sevmemektir.Muhabbete müdahene(gevşeklik)sığmaz.Aşıklar,sevgililerinin divanesi olup,onlara aykırı bir şey yapamaz.Aykırı gidenlerle uyuşamaz.İki zıt şeyin muhabbeti bir kalp de birarada yerleşemez.Cem'i zıddeyn muhaldir.İki zıddan birini sevmek,diğerine düşmanlığı icab eder. Dünya hayatı;Muhammed aleyhisselama tabi olarak geçirilirse,se'adet_i ebediyye,sonsuz kurtuluş umulur.Yoksa ona tabi olmadıkça herşey hiçtir.Ona uymadıkça,her yapılan hayır,iyilik burada kalır,ahiret de bir şey ele geçmez.Muhammed(s.a.v.)her zamanda,her memlekette,yani dünya yaratıldığı günden ,kopuncaya kadar gelmiş ve gelecek bütün varlıkların her bakımından en üstünüdür.Hiç kimse,hiç bir bakımdan onun üstünde değildir.Bu güç bir şey değildir.Dilediğini yapan,her istediğini yaratan,onu böyle yaratmıştır.Hiç bir insanın onu medh edecek gücü yoktur.Hiç bir insanın onu tenkid edecek iktidarı yoktur.Allah teala"Sen olmasaydın,gökleri yaratmazdım"!buyurmuştur.Allah teala,bir insanda bulunabilecek,görünür görünmez bütün iyilikleri,bütün üstünlükleri,bütün güzellikleri sevgilisinde toplamıştır.Mesela,insanların en güzel yüzlüsü ve gayet nurani benizlisi idi.Mübarek yüzü,kırmızı ile karışık beyaz olup,ay gibi nurlanırdı.Sözleri gayet tatlı olup gönülleri alır,ruhları cezb ederdi.Aklı o kadar çoktu ki,Arabistan yarım adasında;sert,inatçı insanlar arsına gelip,çok güzel idare ederek ve cefalarına sabrederek,onları yumuşaklığa ve ita'ate getirdi.Çoğu dinlerini bırakıp müslüman oldu ve din_i islam yolunda babalarına ve oğullarına karşı harb etti.Onun uğruna mallarını,yurtlarını feda edip,kanlarını akıttı.Halbuki böyle şeylere alışık değildiler.Güzel huyu,yumuşaklığı,afvı,sabrı,ihsanı,ikramı o kadar çoktu ki,herkesi hayran bırakırdı.Görenler ve işitenler seve seve müslüman olurdu.Hiç bir hareketinde,hiç bir işinde,hiç bir sözünde,hiç bir zaman,hiç bir çirkinlik,hiç bir kusur görülmemiştir.Kendisi için kimseye gücenmediği halde,din düşmanlarına,dine dil uzatanlara karşı sert ve şiddetli idi.Herkese karşı yumuşak ve güler yüzlü olmasaydı,peygamberlik heybetinden,büyüklük hallerinden,kimse yanında oturmaya ve sözünü dinlemeye takat getiremezdi.Kimseden bir şey okumamış,öğrenmemiş,hiç yazı yazmamış iken ve seyahat etmeyen ve geçmişlerden ve etrafdakilerden haberi olmayan insanlar arasında hasıl olmuş iken,Tevratda ve İncilde ve bütün başka kitablarda yazılı şeyleri bilirdi.Geçmiş hallerinden haber verirdi.Her dinden,her meslekten ileri gelenlerin hepsini huccet ve burhanlar söyleyerek sustururdu.En büyük mu'cize olarak,Kur'an_ı kerimi ortaya koydu ki,altıbinaltıyüzaltmışaltı ayetinden biri geldi söyleyemezsiniz diye meydan okuduğu halde,kimse binüçyüz kadar seneden beri,dünyanın her tarafında islam düşmanları elele vererek mallar,servetler dökerek uğraştıkları halde söyleyemedi.Şimdi de milyonlar dökerek ve yahudi,papaz,mason güçlerini kullanarak,çalıştıkları halde söyleyemiyorlar.Hele o zaman araplarda şiir,edebiyat,fesahat ve belagat,her şeyden ileri gidip en güvendikleri başarılı olduğu halde,Kur'an_ı Kerim karşısında bir şey söyleyemediler.Kur'an_ı Kerime böyle galebe çalamayınca,çokları insafa gelip müslüman oldu.İman etmeyenleri de,İslamiyetin yayılmasını önlemek için dövüşmeğe mecbur oldu.KUR'AN- I KERİM'İN OLAĞANÜSTÜLÜĞÜ :Kur'an_ı Kerimde kimsenin yapamayacağı,söyleyemeyeceği şeyler sayılamayacak kadar çoktur.Bunlardan birkaçı şunlardır:


1_İ'caz ve belagatdır.Yani az söz ile pürüzsüz ve kusursuz olarak,çok şey anlatmaktır.


2_ Harfleri ve kelimeleri,arab harflerine ve kelimelerine benzediği halde,ayetler,yani sözler ve cümleler,onların sözlerine ve şiirlerine ve hutbelerine hiç benzemiyor.Kur'an_ı Kerim,insan sözü değildir,Allah kelamıdır.Kur'an_ Kerim yanında onların sözleri,cam parçalarının elmasa benzemesi gibidir.Dil mütehassısları bunu pek iyi görüyor ve teslim ediyor.


3_Bir insan,Kur'an_ı Kerimi ne kadar çok okursa okusun bıkmıyor,usanmıyor.Arzusu,hevesi,sevgisi ve zevki artıyor.Halbuki,Kur'an_ı Kerim'in tercimelerinin ve başka şekillerde yazmalarının ve diğer bütün kitapların okunmasında,böyle arzu ve lezzet artması olmuyor.Usanç hasıl oluyor.Yorulmak başkadır,usanmak başkadır.


4_Geçmiş insanların hallerinden biilinen ve bilinmeyen bir çok şey Kur'an_ı Kerim'de bildirilmektedir.


5_Kimsenin hiç bir zamanda,hiç bir suretle bilemeyeceği ilimlerdir ki;Allahü teala,ulum-i ve ahirini Kur'an_ı Kerim'de bildirmiştir.


6_İleride olacak şeyleri bildirmektedir ki,bunlardan çoğu zamanla meydana çıkmış ve çıkmaktadır.Demek oluyor ki,büyük bir şehirde,herkesin arasında doğup,yetişmiş,kırk sene birlikte yaşayıp,bir kitap okumamış,sdeyehat etmemiş,şi'r söylememiş ve nutk vermemiş iken,"birdenbire,kimsenin söyleyemeyeceği ve altı madde halinde bildirdiğimiz incelikleri ile,her sözün ve her kitabın üstünde bir kitap getiren ve güzel huyları ve üstün halleri ile,bütün insanların ve Peygamberlerin her bakımdan en iyisi olan bir kimsenin,Allahü tealanın sevgili Peygamberi olduğu,akıl ve vicdan sahipleri için pek açık bir hakikattir.


PEYGAMBERİMİZ[S.A.V.]buyuruyor ki,(Hepiniz bir sürünün çobanı gibisiniz.Çoban sürüsünü koruduğu gibi,siz de evlerinizde ve emirleriniz altında olanları Cehennemden korumalısınız!Onlara müslümanlığı öğretmelisiniz!Öğretmez iseniz mes'ul olacaksınız)Bir kere de buyurdu ki,(Çok müslüman evladı,babaları,yalnız para kazanmak ve keyf sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasından koşup,evlatlarına müslümanlığı ve Kur'an_ı Kerimi öğretmediler.Ben böyle babalardan uzağım.Onlar da,benden uzaktır.Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler,Cehenneme gideceklerdir).


Yine buyurdu ki,(Çocuklarına Kur'an_ı Kerim öğretenlere veya Kur'an_ı Kerim hocasına gönderenlere,öğretilen Kur'anın her harfi için,on kere Ka'be_i mu'azzama ziyaret sevabı verilir ve kıyamet günü,başına devlet tacı konur.Bütün insanlar görüp imrenir)

0 Yorum:

Yorum Gönder