BiR AYET
De ki:
“Ey Rabbim!
Şeytanların vesveselerinden
Sana sığınırım.”

“Ey Rabbim!
Onların benim yanımda bulunmalarından da
Sana sığınırım.”

Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim!
Beni dünyaya geri gönderiniz ki,
Terk ettiğim dünyada
Salih bir amel yapayım” der.
Hayır!
Bu sadece
Onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında,
Tekrar dirilecekleri güne kadar
(devam edecek, dönmelerine engel)
Bir perde (berzah) vardır.

[Mü'minun 97-100]

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...