-->
Hot!

BiR AYET
De ki:
“Ey Rabbim!
Şeytanların vesveselerinden
Sana sığınırım.”

“Ey Rabbim!
Onların benim yanımda bulunmalarından da
Sana sığınırım.”

Nihayet onlardan birine ölüm gelince, “Rabbim!
Beni dünyaya geri gönderiniz ki,
Terk ettiğim dünyada
Salih bir amel yapayım” der.
Hayır!
Bu sadece
Onun söylediği (boş) bir sözden ibarettir. Onların arkasında,
Tekrar dirilecekleri güne kadar
(devam edecek, dönmelerine engel)
Bir perde (berzah) vardır.

[Mü'minun 97-100]