-->
Hot!

BiR AYET“Yerde
Ve
Gökte
Hiç bir şey,
Aslâ
Allah’a gizli kalmaz.”
[Âl-i İmrân sûresi (3), 5]