-->
Hot!

SANAL ALEMDE İSLAMSANAL ALEMDE İSLAM

Öğrenci parmağını kaldırır ve "Burada" der...
Bu, hemen hepimizin çocukluğundan hatırladığı klasik bir "sınıf" görüntüsü. Her gün okula gitmekten, öğretmen ya da özel eğitmenden ders almaktan başka bir eğitim şekli yoktu. Ancak günümüzde bu durum geçmiş kuşakların hayal edemeyeceği ölçüde değişti: Bilgisayarınızı açın, web sitesine girin ve fareyle tıklayın... İşte bu! Sınıftasınız.


Çevrimiçi (online) eğitim, hiç şüphe yok ki son zamanların en dikkat çekici yeniliklerinden birisi. Odanızdan bile çıkmadan dünyanın her ülkesinden eğitmenlere bağlanabilir ve verdikleri dersleri izleyebilir/dinleyebilir, sınavlara girebilir ve hatta profesörlerle veya diğer öğrencilerle sohbet edebilirsiniz. Ancak, daha da çarpıcı olan çevrimiçi eğitimin İslamlaştırılması; bir başka deyişle klasik olanın modern araçlarla sunumu.

Çevrimiçi İslamî eğitim veren web sitelerinin popülerliği her geçen gün daha da artmakta ve bu durumun esas sebebi de söz konusu sitelerin zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın herkese hizmet vermesidir. Böylelikle yalnızca dinî bilgilerini pekiştirmek isteyenlerin yanı sıra yakınlarında İslamî bir okul olmayanlar veya bu tür bir okula gitmeye vakit bulamayanlar, derslere giremeyen kadınlar, İslam dinini yeni seçenler ve hatta Müslüman olmayanlar da çevrimiçi İslami eğitime katılabilme imkanı buluyorlar. Bilgisayara dosya indirme, sohbet odaları, video oturumlar veya elektronik kitaplar gibi bilişim olanaklarının yardımıyla bu siteler, eğitim konusu olan malzemenin gelenekselliğine rağmen tümüyle yeni bir eğitim şekli sunmakta.

İslamî Eğitimin Yeni Sorunsalı: "Klasik" Bilgi, "Sanal" Platformlarda

Bu noktada akla gelebilecek soruların bazıları ise şunlar: "Klasik bilgiler öğrencinin, nesnelerin yaradılış sırasındaki doğru yerlerini algılamalarını ve kabul etmelerini gerektiren, belirli ahlakî değerlerle donanmış öğrencileri kendisine muhatap kılıyordu. Aynı gerekliliklerin sağlanıp sağlanmadığı sanal ortamda da denetlenebilir mi?

Esasen cevap, bizzat sorunun içinde yatıyor. Ülkeler ve hatta kıtalar arasındaki mesafeler giderek kısalıyor ve dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen gelişmeler dünyanın bir başka yerini etkileyebiliyor. Kısaca, dünya giderek küçülüyor ve dünya tarihinin bu yeni evresi daha iyi ve yeterli sosyalleşme süreçleri için yeni iletişim ve etkileşim modellerinin yanı sıra yeni ağ yapılarını gerekli kılıyor. Bir başka deyişle, değişen dünyada yeni bir toplum oluşturabilmek için yeni yapılar gerekiyor. Bu yeni yapıyı oluşturmanın ana yöntemlerinden birisi eğitimden geçiyor: İçeriği ne olursa olsun, metodolojinin ve tekniklerin, bireyin yaşadığı çağa uygun olması gerekiyor. Eğer internet iletişim alanında ve hatta eğitim yöntemlerinde devrim yarattıysa, bu durumda İslamî eğitim kavramına da yeni boyutlar katabilir.

İslamî eğitimin ana doktrinlerinden birisi, İslamî dünya görüşüne dayanan açık ve net eğitim felsefesidir. Ancak çevrimiçi eğitim sisteminin ortaya çıkmasıyla birlikte, söz konusu sistemin İslamî dünya görüşüne uygun olup olmadığı tartışma konusu olabilir. Öyle görünüyor ki, İslamiyet'in internet üzerinden yayılmasını sağlamak için aynı anda milyonlarca insana ulaşabilen çevrimiçi eğitim veya elektronik/dijital cihazlar kullanmanın yararlarının yanında, "İnternetin İslamlaştırılması mı yoksa klasik olanın sanallaştırılması mı?" sorusu uzun süre tartışılacağa benziyor.