-->
Hot!

BERAT VE ÖNEMİ


Beraat Gecesi,
rızıkların taksim edildiği,
gelecek sene cereyan edecek vak'aların meleklere bildirildiği gecedir.
Bu bakımdan bu gecede hakkında hayırlı şeyler takdir olunup,
iyi şeylerin yazılmasını dileyen insan,
geceyi ibadetle,
dua ile geçirir,
meleklere bidirilen takdirin hayırlı olması olması niyazında bulunur.