BERAT VE ÖNEMİ


Beraat Gecesi,
rızıkların taksim edildiği,
gelecek sene cereyan edecek vak'aların meleklere bildirildiği gecedir.
Bu bakımdan bu gecede hakkında hayırlı şeyler takdir olunup,
iyi şeylerin yazılmasını dileyen insan,
geceyi ibadetle,
dua ile geçirir,
meleklere bidirilen takdirin hayırlı olması olması niyazında bulunur.

Öne Çıkan Yayın

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATI

Hz. Muhammed (SAV), 20 Nisan 571 yılında Mekke’de doğdu. Annesinin adı Amine, Babasının adı Abdullah. Babası Abdullah, O daha doğmadan önce...