-->
Hot!

İSLAM DİNİ VE ÖZELLİĞİ


İSLAM DİNİ

İslam Dininin Özelliği

İslam Dini; Allah Teala'nın insanlık için seçtiği ve razı olduğu tek dindir. Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın yanında gerçek ve değeri olan tek din sadece İslamdır" buyurulmuştur. Bir başka din, Allah tarafından kabul edilmeyecektir. Bir ayette de; "Sizin için din olarak İslam Dini'ne razı oldum." buyurulmuştur.

İslam Dini, Allah Teala'nın gönderdiği dinlerin en mükemmelidir. Allah Tela, Hazreti Adem'e on sayfa tutan ve o zamanın bir kaç kişiden ibaret olan insanlarına yetecek bir din göndermiştir. Zamanla insanlar çoğaldıkça Allah Teala da yeni hükümler koymuş, insanlar ilerledikçe dinin hükümleri de genişlemiştir. En sonunda bizim Peygamberimiz de bu ilerleme sona ermiş ve en mükemmel halini almıştır. Kur'an-ı Kerim'den en son inen ayetlerlerden biri Arafat'ta, veda haccında iken şu ayettir.

" Bugün size dininizi mükemmel hale getirdim. "

Bizim Peygamberimiz bütün insanlığa gönderilmiştir. Peygamberimizin devrinden başlayarak kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlara Peygamber olmuştur. Dini de bütün insanlığın dinidir. Halbuki daha evvel gönderilen dinler, belli çevrelere ve belli topluluklara aitti.

İslam Dini'nin Diğer Dinlerden Üstünlüğü ve Getirdikleri:

İslam Dini, tertemiz bir "Allah inancı" getirmiştir. Diğer dinlerde böyle rahat anlaşılır bir inanca rastlayamıyoruz. Mesela Hintliler'de görülen ineğe tapma inancı medeni dünyada ve insan aklı karşısında nasıl açıklanabilir. Ot yiyen ve insana kesilip gıda olan bir hayvan nasıl olur da alemleri yaratabilir?

Hristiyanlıktaki " Baba - Oğul - Ruhulkudüs " den meydana gelen üç ilah vardır. Bunlar üç olduğu halde bir,biri de üçtü. Sonra Hz.İsa'yı Allah'ın oğlu sayan ve yaratıcı kudret tanıyan bu adamlar onun bir insan olduğunu da inkar edemezler. Çocuklar gibi büyütüldüğünü,insanın muhtaç olduğu her şeye muhtaç olduğunu söylerler. Bunlar ise Allah olmaya aykırı şeylerdir. Allah Tela nasıl yemeye ve içmeye muhtaç olur?

İslam Dini, doğru düşünen her insanın rahatlıkla kabul edeceği bir inanç sistemi getirmiştir.

İslam Dini kaynakları yönüyle tertemiz kalmış olan tek dindir. Bugün elimizde bulunan Kur'an-ı Kerim, Allah Teala'dan geldiği tazelikle bize kadar ulaşmıştır. Peygamberimizin hadisleri de son derece titizlikle araştırılarak tesbit edilmiştir. Diğer dinlerin kitapları da, Peygamberlerinin hayatları da böyle tesbit edilememiştir. Çoğu hakkındaki bilgi, sadece Peygamberimizden nakledilen bilgilerden ibarettir.

İslam Dini'nin getirdiği amel ve ahlak sistemi, diğer dinlerden çok daha üstün ve güzel bir durum arzeder. İslam Dini'nde, kimseye yapamayacağı bir ibadet ve amel emredilmemiştir. Bütün ibadet ve vazifeler, insanın ruhuna en uygun gelecek şekilde emredilmiştir. İnsanın " Ben bunu nasıl yapabilirim? " diyeceği hiçbir ibadet yoktur. Bir örnek olarak namazı ele alalım:

1- Namaz kılabilmek için abdest almak şarttır. Ancak suyu bulamayan veya bulduğu zaman kullanamayacak durumda olan insan temiz toprakla teyemmüm eder. Bu insana, her ne olursa olsun su bulacaksın, ölsen de suyla abdest alacaksın dense, insan bunu yapabilir miydi?

2- Hasta olan insan ayakta duramayacaksa oturarak,oturarak kılamayan yattığı yerde işaretle kılar. Böyle bir insana, ne olursa olsun, mutlaka ayakta kılacaksın, uzun uzuzn sureler okuyacaksın denilseydi insan bunu yapabilir miydi?

3- Namaz kılacak insan kıbleye dönecektir. Fakat tek başına ve bulunduğu yerde soracak kimse yoksa, kendi kendine araştırır ve gönlünün razı olduğu tarafa döner ve namazını kılar. Bu zamanda da olsa kıbleyi bulacaksın denilse insan bunu yapabilir miydi?

4- Kimsesiz bir çölde kalan insan açlıktan ölmeli mi yoksa yanında şayet domuz eti veya şarap gibi haram olan yiyecek ve içecekten ölmeyecek kadar yiyerek hayatını kurtarmalı mıdır? Bu durumda da olsa onlara yaklaşmamalısın, ölsen yaklaşamazsın denseydi ne derce bu söz dinlenirdi? İnsan hayatı İslam dinine göre çok değerlidir. Bu sebepledir ki Allah Tela, ölmek üzere bulunanın bu yoldan da olsa hayatını kurtarmasına müsade vermiştir.

İslam Dini insanları sadece dünyaya ve sadece ahirete yöneltmemiştir. Çünkü insan dünyada yaşamaktadır. Dünyada yaşayan insanın dünya ile ilgisiz kalması, dünyaya önem veren milletlerin esiri olmasına sebep olur. Öldükten sonra da ebedi ve devamlı bir hayat başlayacaktır. Ahiret hayatı... O halde insan, yarınki hayatı olan ahiret ile de ilgilenmeli onun için de çalışmalıdır. Kısacası dünyaya şu anda yaşadığı,ahirete de yarın oraya gideceği için çalışması gerekir.

Dünyaya önem vermeyen milletler manevi milletlerin esiri olmaktan kendilerini kurtaramazlar. Ahirete önem vermeyen milletler demanevi ve ahlaki değerlere sırt çevirirler. Olgun ahlaka sahip olmayan insanlar arasında kardeşlik bağları bulunmaz, teknik sahada ilerlese de insanlıktan uzaklaşırlar.

İşte bu sebeple, İslam Dini, insanlara hem dünyaya, hem ahirete önem vermelerini emretmiştir. Peygamberimizin en çok yaptığı dualardan biri şöyledir:

" Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik ver, ahirette de bir iyilik ver ve bizi Cehennem azabından koru. "

Allah'ın emri de şöyledir: "Allah'ın sana verdiği nimetlerle ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma Allah'ın sana ihsan ettiği, iyilik yaptığı gibi ihsan et,iyilik yap. Yeryüzünde fesat çıkarma. Çünkü Allah fesat çıkaranları sevmez."

İslam Dini'nin Gayesi:

İslam Dini'nin gayesi,insanlığı dünyada ve ahirette saadete ve huzura kavuşturmaktır. Ancak bunun için İslam Dini'nin emirlerini isteyerek yerine getirmek,yapmak lazımdır. İslam Dini,emirlerini tutan ve tutmayan herkesin tepesinden saadet yağdırmaz. İyi bir sonuç alabilmek için gerekli olan emirleri ve yasakları koyar. Onun koyduğu emirleri yerine getiren, koyduğu yasaklara uyan insan dünyada da ahirette de saadet bulur, pişman olacağı bir duruma düşmez.

Bugün müslümanlar dünya milletleri arasında yüz güldürücü bir durumda değildir. Onların bu duruma düşmeleri, İslam dinine bağlı olmalarından değildir. Onları bu hale getiren İslam Dini de değildir.Bunun tam aksi olarak, dinimiz ilme, çalışmaya teşvik ettiği halde çalışmamalarının getirdiği fena sonuçtur.

" Ey Rabbimiz bize dünyada iyi sonuçlara, ahirette de iyi sonuçlara ulaşmayı nasip et ve bizi ahirette Cehennem azabından koru." AMİN..!

0 Yorum:

Yorum Gönder