-->
Hot!

BiR HADiS


Ebu Hureyre ’den;
Rasulullah (SAV) şöyle buyurdu:
“Size iki şey bıraktım.
Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla dalalete düşmezsiniz:
Allah’ın kitabı ve benim sünnetim.”
(Beyhaki)

0 Yorum:

Yorum Gönder