-->
Hot!

MUHARREM AYI VE AŞUREAŞURE GECESİ


Muharrem ayının onuncu gecesidir.Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de kıymet verilen dört aydan biridir. Aşure bu ayın en kıymetli gecesidir. Allah-u Teala, birçok duaları Aşure günü kabul buyurdu. Bunlar;


Adem(a.s.)'in tevbesinin kabul olması,

Nuh(a.s.)'ın gemisinin tufandan kurtulması,

Yunus(a.s.)'ın balığın karnından çıkması,

İbrahim(a.s.)'ın Nemrudun ateşinde yanmaması,

İdris(a.s.)'ın diri olarak göğe çıkarılması,

Yakub(a.s.)'ın oğlu Yusuf (a.s.)'a kavuşması ve gözlerindeki perdenin kalkması,

Yusuf(a.s.)'ın kuyudan çıkması,

Eyyub(a.s.)'ın hastalıktan kurtulması,

Musa (a.s.)'ın Nil nehrinden geçip,Firavun'un boğulması,

İsa(a.s.)'ın viladeti ve yahudilerin öldürmesinden kurtulup diri olarak göke çıkarılması...


İşte bütün bunlar hep Aşure günü olmuştur. Nuh(a.s.)gemide aşure tatlısı pişirdiği için, müslümanların Muharrem'in onuncu günü aşure pişirmesi ibadet olmaz. Hz. uhammed "aleyhisselam" ve Eshab-ı Kiram böyle yapmadı. Bugün aşure pişirmeği ibadet sanmak, bid'atdır, günahtır. Hz.Muhammed aleyhisselamın yaptığı veya emrettiği şeyleri yapmak ibadet olur. O gün herhangi bir tatlı yapmak, tanıdıklara ziyafet, fakirlere sadaka vermek sünnettir, ibadettir. İbni Abidin diyor ki, " Kirpiklere sürme çekmek sünnettir. Fakat bunu yalnız Aşure günü yapmak haramdır "


Hazret-i Hüseyin (r.a.) o gün şehit oldu diye, matem tutmak, döğünmek de bid'atdır. Günahtır. Hazret-i Hüseyin için matem tutıyorlar. Hazret-i Hüseyin'i, Hazret-i Ali'nin oğlu olduğu için tapınırcasına övüyorlar. Ehl-i sünnet ise, onu Resulullahın torunu olduğu için çok seviyor. İslamiyette matem tutmak yoktur. Müslümanlar yalnız Aşure günü matem tutmaz. Kerbela faciasını hatırlayınca her zaman üzülür, kalpleri sızlar, gözleri kan ağlar. İslamiyette matem tutmak olsaydı, Aşure günü değil, Resululllahın Taif'de mübarek ayaklarının kana boyandığı ve Uhud'da mübarek dişinin kırılıp, mübarek yüzünün kanadığı ve vefat attiği gün matem tutulurdu.


AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELMİŞ VE GELECEK BAZI MÜHİM HADİSELER


Muharrem ayının onuncu günü Aşure günüdür. Aşure gününde çok büyük ve mühim hadiseler meydana gelmiştir. Fakih Ebulleys Hazretleri'nin Tenbihü'l Gafilin kitabında rivayet ettiği hadis-i şerifte, Aşure günü meydana gelen hadiselerden bazıları şunlardır:


1)Göklerin ve yerin yaratılması,

2)Hz.Adem'in tevbesinin kabul edilmesi,

3)Nuh aleyhisselemın gemisinin karaya oturması,

4)Hz.Musa'nın, Firavun'un şerrinden kurtulması ve Firavun'un helak olması,

5)Hz.İbrahim'in dünyaya gelmesi ve ateşten kurtulması,

6)Eyub aleyhisselamın hastalıktan şifa bulması,

7)Yunus aleyhisselamın balığın karnından kurtulması,

8)Süleyman aleyhisselama saltanat verilmesi,

9)Hz.Hüseyin'in (r.a.) şehid edilmesi,

10)Kıyametin kopması da Aşure günü olacaktır.


MUHARREMİN 9. VE 10. GECELERİ


Muharremin 9'uncu ve 10'uncu geceleri birer tesbih namazı kılmalıdır. Yine 9'uncu ve 10'uncu geceleri teheccüd vaktinde Allah rızası için 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta Fatiha-i Şeriften sonra 50'şer İhlas-ı Şerif okunur. Bu günlerde hatm-i enbiya'ya devam etmelidir. Bilhassa 9'uncu günü akşamı, yani 10'uncu gecesi hatm-i enbiya yapılması çok faydalıdır. Muharrem ayı içerisinde mümkün olduğu kadar çok istiğfar etmelidir. Muharrem ayının onuncu (Aşure)gününü; bir gün önce yahut sonraki günü ile birlikte oruç tutmak sünnettir. Yalnız Aşure günü oruç tutmak tenzihen mekruhtur. Hadis-i şerifte, "Aşure orucunu tutunuz ve ona dokuzuncu yahut onbirinci günü ilave ederek Yahudilere muhalefet ediniz." buyurulmuştur.


AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?


-O gün,eve ufak tefek erzak alınırsa, bir sene boyunca evde bereket olur.

-En az on Müslüman'a birer selam veya bir Müslümana on selam verilir.Fakir fukara sevindirilir.

-10 defa şu dua okunur:

"Sübhanallahi mil'elmizan. Ve müntehe'l-ılmi ve mebleğa'r-riza ve zinete'l-arş."

-Yine Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.


Namazdan sonra da 100 defa şu salevatı şerife okunur:


"Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'nnebiyyine ve'l-mürselin. Salevatü'llahi ve selamühu aleyhim ecmaın."


-Öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Ve her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur. Namazdan sonra: 70 İstiğfar-ı şerif, 70 salevat-ı şerif, 70 defa da "La havle vela kuvvete illa billahi'l aliyyil-azim"denilir. Sonra da; Ümmet-i Muhammed'in hidayeti ve akıbeti için dua edilir.

0 Yorum:

Yorum Gönder