-->
Hot!

MÜŞRiKLER VE Hz.PEYGAMBER (SAV)
MÜŞRİKLER'İN NİYETİ


Mekke'liler,Hz.Peygamber'i kim bulup ölü diri yakalrsa,ona yüz deve vadetmişlerdi.Bu büyük bahşişi almaki çin kendine güvenen nice kimseler Onu takibe koyulmuştu.Pehlivan yapılı bir adam olan Süraka b.Cu'şum namındaki yiğit,bu mükafata tama' ederek Peygamber'in izini takip etmiş,onların peşine düşmüştü.İstirahat için kondukları bir sırada arkadan yetişti.Süraka'nın atı yorulmuştu.


Onlara yetişmek için atını şiddetle mahmuzlayınca ayağı sürçtü.Süraka yere yuvarlandı.Okunu alarak Arap adetince falına baktı,fal fena idi.Fakat bu anda yüz develik mükafat gözünün önüne gelince,var kuvvetiyle atını mahmuzlayarak ileri atılmak istedi ise de atının ayakları kuma gömüldü.At kendini alamadı,bocalamaya başladı,bocaladıkça batıyordu.Süraka,görünmez bir kuvvetin kendisini çektiğini hisseder gibi oldu.Saatlerce arkalardan koşmuştu.Tam yetişeceği sırada atı sürçmüş,yere yuvarlanmıştı.Tekrar toparlanıp ileri atılınca bu defa da atının ayakları kuma batmıştı.Herhalde bu işte fevkaladelik olduğuna inanmıştı.Bütün bunları gözüyle gördükten sonra başka türlü düşünmeye ihtimal kalmamıştı.Bu hal karşısında Süraka'nın aklı başına gelmiş,yaptıklarından pişman olmuş,Peygamber'imize doğru gelerek:Benden size asla zarar gelmez deyip kendisini affetmesi için yalvarmaya başlamıştı.Hz.Peygamber'in hayatında her adım böyle muvaffakıyetle neticeleniyor,Onun düşmanları mağlup olarak Ona yalvarıyorlardı.


Burada da Onu yakalamaya gelen kimse ,tam yetiştiği sırada Onu yakalayacağı yerde,aman beni affet diye kendisine yalvardığını görüyoruz.Bunlar hep tesadüf eseri mi?Süraka İslamiyetin parlak istikbalini de burada anlamıştır.Hz.Peygamber'den kendisine bir emanname,bir ferman verilmesini istedi.Bu ferman kendisine verildi.Süraka sonra müslüman olmuş,İranın fethi sırasında orduda bulunmuştur.


Süraka,emannameyi alınca hemen geri dönmüş,bu defa başka bir vazife görmüştür.Arkadan gelen takipçileri geri çevirmiştir.Buralarını ben aradım,yok,demiştir.Ne garip tecellidir ki,birkaç dakika evvel dolu dizgin Hz.Muhammed'i yakalamaya koşan Süraka şimdi bu işe engel oluyordu.Az evvel kendisi takipçi olduğu halde,şimdi takip edicileri geri çeviriyordu.Denildiğine göre Ebu Cehil,sonraları Süraka'nın bu hareketiyle alay ederek onu ayıplamış


O da:

__Eğer atımın nasıl kuma batıp saplandığını görseydin,derhal Muhammed'in Peygamberliğini sen de tasdik ederek Ona inanırdın,diye cevap vermiş.


KUBA'DA İLK HUTBE


Yorucu bir hicret yolculuğundan sonra nihayet Hz.Peygamber ve kafilede bulunan Medine'ye 3km.mesafede bulunan Kuba'ya ulaştılar.Medine'liler zaten şerefli yolcuları her gün bekliyorlardı.Müslümanlar kafileyi aşk ve şevkle tekbirlerle karşıladılar.Peygamberimiz Amr b.Avf ailesinin yurdunda GÜlsüm b.Hidm'in evinde misafir oldu.Hz.Ali de üç gün sonra Kuba'ya ulaşmıştı.Peygamberimiz Kuba'da hiç durmadan İslam'ın cemaate açık İlk Mescid'ini hürriyet içinde inşa etti.Kendisi de bir işçi gibi çalıştı.Bu mescide Kur'an'da işaret edilir.


Peygamber Efendimiz Kuba'dan Medine'ye hareket etmeye niyetlenince ana tarafından akrabası olan Neccar Oğullarına haber yolladı.Bunlar,Ensar ile beraber silahlanıp geldiler ve güvenlik içinde yola koyuldular.Salim b.Avf oğullarının yurduna varıldığında Rauna Vadisinin oratsında Cuma Mescidi'nin yerlerinde Hz. Peygamber(s.a.v.)hutbe okuyarak Cuma namazı kıldırdı.İşte Medine'de Efendimizin okuduğu ikl Cuma hutbesi budur.

0 Yorum:

Yorum Gönder